Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka

Drukuj
1 2 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18.05.2018 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem:  ”Dotyczy naboru na stanowisko referenta w referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-04-27 15:01 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-04-27 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska