Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"

Drukuj
1 2 3

Burmistrz Miasta Hajnówka Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 23.04.2018 r. znak sprawy: LU.RET.070.1.43.2018.JB zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej  w mieście Hajnówka na okres 3 lat. Stawki obowiązują od dnia 24 maja 2018r.

 

Tabela A. Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej

LP.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 24 maja 2018r. do 23 maja 2019r.

W okresie od 24 maja 2019r. do 23 maja 2020r.

W okresie od 24 maja 2020r. do 23 maja 2021r.

1

Grupa 1

- cena wody (zł/m³)

2,91

2,94

2,96

- stawka opłaty abonamentowej

2,45

2,5

2,55

 

 

Tabela B. Wysokość cen netto za odprowadzenie ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej netto

LP.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 24 maja 2018r. do 23 maja 2019r.

W okresie od 24 maja 2019r. do 23 maja 2020r.

W okresie od 24 maja 2020r. do 23 maja 2021r.

1

Grupa 1

- cena ścieków (zł/m³)

5,02

5,06

5,11

- stawka opłaty abonamentowej

0

0

0

 


Data wytworzenia: 2018-05-18 13:40 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-05-18 13:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska