Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj
1 2 3

Poniższy załącznik należy pobrać, wypełnić i przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Hajnówka dostępną pod adresem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umhajnowka,

korzystając z zaufanego profilu lub podpisu kwalifikowanego na platformie ePUAP.

 

OŚWIADCZENIE - właściciela nieruchomości*/ lokalu budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-22 14:58 Autor: Ewa Gromotowicz Data publikacji: 2014-01-22 14:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska