Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Dowody osobiste

Drukuj
1 2 3
Referat Społeczno - Administracyjny.
adres: 17-200 Hajnówka ul. Zina 1
pokój: 213
telefon: 682 64 52 
   

Do zadań Referatu Dowodów Osobistych należy całość spraw dotyczących dowodów osobistych, a w szczególności:

  1. kasowanie zniszczonych dowodów osobistych osób zmarłych i osób przebywających na stałe za granicą;

  2. prowadzenie ewidencji wydanych dowodów osobistych, a także archiwum dowodów osobistych;

  3. sporządzanie meldunków o odnalezieniu dowodów osobistych;

  4. współpraca z Terenowym Bankiem Danych w Białymstoku w sprawach dowodów osobistych;

  5. współdziałanie z urzędami gmin, sądami i prokuraturami oraz innymi instytucjami w sprawach dokumentów tożsamości.

  6. Przyjmowanie wniosków o wydanie i wymianę dowodów osobistych.

 
Wydawanie dowodów osobistych, ich wymiana, zwrot lub utrata.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Data wytworzenia: 2011-07-26 15:46 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2004-04-22 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska