Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Informacja o ciężarze publicznym, długu publicznym i pomocy publicznej w pierwszej połowie 2007

Drukuj
1 2 3

Hajnówka, dnia 2007.09.28

Informacja o ciężarze publicznym, długu publicznym i pomocy publicznej Gminy Miejskiej Hajnówka w pierwszej połowie 2007 roku

1. Ciężary publiczne

Dochody Urzędu Miasta za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku przekazane do budżetu państwa z tytułu:

  • wpłat za dowody osobiste 48.621zł,

  • opłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne 382zł,

  • zaliczek alimentacyjnych 5.214zł

2. Dług publiczny

Według sprawozdania Rb-Z na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania wymagalne wynoszą w kwocie 128.101zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzien 30 czerwca 2007r wynoszą 3.147.331zł.

3. Pomoc publiczna

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku pomoc publiczną uzyskało dwa podmioty gospodarcze o wartości 10.753zł.

Skarbnik Miasta
Halina Nowik


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:20 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2007-09-28 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska