Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W HAJNÓWCE

Drukuj
1 2 3

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 24 wybrano Panią Ewę Snarską zam. Narew.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Snarska złożyła dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada predyspozycje do pracy na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze, a w szczególności znajomością aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.


Hajnówka, 08 sierpnia 2018 r.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-08-09 13:43 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2018-08-09 13:43 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk