Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTORA W REFERACIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI "NABÓR NR 1"

Drukuj
1 2 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI "NABÓR NR 1"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Łukasz Pawluczuk
zamieszkały Lipiny

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Łukasz Pawluczuk w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dał się poznać jako osoba z dużym zasobem wiedzy w zakresie zagadnień związanych z samorządem gminnym oraz zadaniami realizowanymi przez referat Budownictwa  i Inwestycji. Spełnia również wymogi do pracy na stanowisku inspektora w zakresie merytorycznego przygotowania do realizacji zadań określonych w zakresie czynności na wyżej wymienionym stanowisku.


Burmistrz
Jerzy Sirak

16.04.2018r.


Data wytworzenia: 2018-04-16 10:56 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-04-16 10:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska