Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka

Drukuj
1 2 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
W URZĘDZIE MIASTA HAJNÓWKA

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Ewa Gromotowicz-Kopeć

zamieszkała w Hajnówce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Gromotowicz-Kopeć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba z dużym zasobem wiedzy w zakresie zagadnień związanych
z samorządem gminnym oraz zadaniami realizowanymi przez Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Spełnia również wymogi do pracy na stanowisku referenta w zakresie merytorycznego przygotowania do realizacji zadań określonych w zakresie czynności na wyżej wymienionym stanowisku.

29.11.2017 r.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-11-30 12:13 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2017-11-30 12:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska