Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY – ANIMATORA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ

Drukuj
1 2 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO SPECJALISTY – ANIMATORA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ W PROJEKCIE „HAJNÓWKA ODNOWA.
KOOPERACJA W REWITALIZACJI
– DOŚWIADCZENIA Z REGGIO EMILIA”
W REFERACIE POLITYKI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA HAJNÓWKA

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Anna Pacewicz

zamieszkała w Hajnówce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Pacewicz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba
z dużym zasobem wiedzy w zakresie przepisów regulujących zagadnienia rewitalizacji oraz posiadająca doświadczenie w kierowaniu zespołem. Wykazała się również znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, jak również zadań realizowanych przez Referat Polityki Gospodarczej. Spełnia wymogi do pracy na stanowisku specjalisty – animatora w zakresie merytorycznego przygotowania do realizacji zadań określonych w zakresie czynności na wyżej wymienionym stanowisku.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-06-29 08:28 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2018-06-29 08:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk