Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. wdrożenia w projekcie: „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

         Hajnówka 12 grudnia 2019r.

SAO.2110.4.2019

INFORMACJA
 O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

              głównego specjalisty ds. wdrożenia w projekcie:  „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”, w Referacie Polityki Gospodarczej  w Urzędzie Miasta Hajnówka.    


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  

Pani EMILIA KOROLCZUK     
zamieszkała Nowa Łuka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Dokumenty na wyżej wymienione stanowisko złożył 1 kandydat. Dokumentacja kandydata spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Po przeprowadzeniu procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych przez kandydata dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Emilia Korolczuk, która spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z ww. stanowiskiem.

 BURMISTRZ
   Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-12-12 11:10 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-12-12 11:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska