Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Drukuj
1 2 3

Hajnówka 11.07.2017 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 12 lipca 2017 r. do 03 sierpnia 2017 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- ul. Bielska nr geod. 499/3 – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- ul. Łabędzia nr geod. 3186/8 – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- obręb 1, nr geod. 1516/51 – na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,
- obręb 1, nr geod. 1516/52 – na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
- ul. Lipowa nr geod. 3034/15.

 


Data wytworzenia: 2017-07-12 08:52 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2017-07-12 08:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-12 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk