Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 21 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj
1 2 3

OBWIESZCZENIE

STAROSTY HAJNOWSKIEGO

z dnia 21 maja 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam,

że w dniu 21.05.2018 r. na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka została wydana decyzja nr 4/18
(znak AB.673.7.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Celnej w Hajnówce – etap II (od km 0+543 do km 1+749) w zakresie: wykonania nowej konstrukcji jezdni i skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy istniejących zjazdów gospodarczych, przebudowy i budowy ciągów pieszych, budowy ścieżki rowerowej, budowy lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym, przebudowy przejazdu kolejki wąskotorowej, zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych, budowy ogrodzenia zbiornika, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach pracy Starostwa.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Miasta Hajnówka, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

z up. Starosty Hajnowskiego

Ireneusz Kiendyś

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 


Data wytworzenia: 2018-05-21 12:15 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-05-21 12:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska