Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II”

Drukuj
1 2 3

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 24.08.2018 r. do godz. 10:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2018-07-19 14:33 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2018-07-19 14:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska