Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2016)

Drukuj
1 2 3

GRYGORUK JAROSŁAW - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka
NOWIK HALINA - Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka
SIRAK JERZY - Burmistrz Miasta Hajnówka
SKIEPKO ANDRZEJ - Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
STEFANIUK JOLANA - Zespół Oświaty Kultury i Sportu, Inspektor
WILSON-TROCHIMCZYK MARTA - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ŻORNACZUK ELŻBIETA - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego


Data wytworzenia: 2017-07-28 13:27 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-07-28 13:27 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska