Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2017)

Drukuj
1 2 3

GRYGORUK JAROSŁAW - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka
NOWIK HALINA - Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka
SIRAK JERZY - Burmistrz Miasta Hajnówka
SKIEPKO ANDRZEJ - Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
STEFANIUK JOLANA - Zespół Oświaty Kultury i Sportu, Inspektor
WILSON-TROCHIMCZYK MARTA - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ŻORNACZUK ELŻBIETA - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego


Data wytworzenia: 2018-05-17 14:15 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-05-17 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska