Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Przedszkola samorządowe

Drukuj
1 2 3

Przedszkola

 

Gmina Miejska Hajnówka prowadzi cztery przedszkola, do których uczęszcza 534 dzieci podzielone na 23 grupy wiekowe. Sieć przedszkoli w pełni zabezpiecza we wszystkich rejonach Hajnówki potrzeby lokalnego środowiska w zakresie edukacji przedszkolnej. Placówki przedszkolne - to budynki wolnostojące wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, są to:

  • Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7, tel: 682 25 80

  • Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2, tel. 682 2148

  • Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rzecznej 3, tel. 684 35 05

  • Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi przy ul. M. Reja 2, tel. 682 29 99

Oferta edukacyjna hajnowskich przedszkoli jest bogata. Oprócz zajęć realizowanych zgodnie z programem wychowania w przedszkolu, są zajęcia dodatkowe, jak nauka języka angielskiego , niemieckiego, zajęcia rytmiczne, katecheza.

Z powodu coraz częściej występujących zaburzeń rozwojowych, zabezpieczone są potrzeby z zakresu specjalistycznej opieki psychologiczno - pedagogiczno - logopedycznej: tworzone są oddziały integracyjne. Wśród kadry sprawującej codzienną opiekę nad dziećmi jest 51 nauczycieli mianowanych i 4 kontraktowych, natomiast dyrektorzy przedszkoli posiadają dodatkowo kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

Kontakt do UM Hajnówka um-hajnowka@oswiata.org.pl , oswiata@hajnowka.pl


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:16 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-21 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka