Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Sprawy mieszkaniowe - wynajem lokali komunalnych

Drukuj
1 2 3
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska 
- Sprawy mieszkaniowe
 
Jolanta Stefaniuk 
adres: 17 - 200 Hajnówka ul. Zina 3a/6 pokój: 77 
telefon: 682 64 51 
 
Wynajem lokali komunalnych

 • legitymują się udokumentowanym pobytem od 5 lat na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka. Okres pobytu ma poprzedzać bezpośrednio datę złożenia wniosku; 
 • nie posiadającym mieszkania w dacie złożenia wniosku; 
 • mieszkają w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego najemcy przypada mniej niż 5m2 powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego poniżej 10m2; 
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3-ciu miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku: 
  o przydział lokalu socjalnego - nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym; 
  o przydział lokalu na czas nieoznaczony - zawiera się w 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i w 100% w gospodarstwie wieloosobowym. 
  Kwota najniższej emerytury od 01 marca 2004r. wynosi 562,58 zł.
 • pokój 
  godziny 
  przyjęć 
  nr telefonu
  Pokój 77 
  godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 -16.00 
  wtorek-piątek 7.30 - 15.30
  wymagane 
  dokumenty
  Podanie o wynajem lokalu komunalnego wraz z uzasadnieniem 
  O potrzebie składania dodatkowych dokumentów informujemy indywidualnie
  opłaty nie dotyczy
  termin 
  odpowiedzi
  Udzielenie odpowiedzi w terminie miesięcznym od złożenia wniosku, pisma. 
  Czas załatwienia sprawy - brak możliwości określenia jednolitego terminu dla wszystkich spraw, indywidualny dla każdej sprawy
  sposób 
  załatwienia 
  sprawy
  pismo
  tryb odwoławczy nie ma
  uwagi Zasady wynajmu lokali komunalnych na terenie Gminy Miasta Hajnówka 

  W myśl tej Uchwały, prawo do ubiegania się o lokal socjalny lub lokal na czas nieoznaczony mają osoby, które łącznie spełniają kryteria : 
  podstawa 
  prawna
  Ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. nr 71 z 10.07.2001r. poz. 733) 
  Uchwała Rady Miasta Hajnówka Nr XI/54?03 z dnia 10.09.2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka.
  Dodatkowe informacje i druki O potrzebie składania dodatkowych dokumentów informujemy indywidualnie

  Data wytworzenia: 2011-07-26 15:19 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2004-04-21 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-26 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka