Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Szkoły podstawowe i gimnazja

Drukuj
1 2 3

Szkoły 2004/2005

2361 uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów rozpocznie naukę w hajnowskich placówkach w nowym  roku szkolnym 2004/2005. Jest to o 285 uczniów mniej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Mimo, iż od kilku lat stabilizuje się ilość urodzeń, to jednak z prognoz wynika, iż  w 2010 roku ilość uczniów w Hajnówce (w szkołach podstawowych i gimnazjach łącznie) spadnie do przedziału 1800 – 2000 osób. 

Od 1 września 2004r. hajnowska młodzież przekroczy progi następujących szkół podległych Gminie Miejskiej Hajnówka.

    Nazwa szkoły             Dyrektor Liczba uczniów w szkole
Ogółem W szkole podstawowej        W gimnazjum
Zespół Szkół Nr 1  

w skład  którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 5

Gimnazjum Nr 1

mgr Mirosława Fedoruk     904    517    387
Zespół Szkół Nr 2

w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Gimnazjum Nr 3

mgr  Zbigniew Budzyński    633    470    163
Zespół Szkół Nr 3

w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa Nr 6

Gimnazjum Nr  2

mgr Irena Kułaczewska    722    443    279
Szkoła

Podstawowa Nr 3

mgr Halina Pustelnik    102    102  
         
Razem     2361   1532    829

 

W wyżej wymienionych szkołach uczyć będzie 185  wykwalifikowanych nauczycieli .

Największy wskaźnik stanowią nauczyciele mianowani – 49% , 33% ogółu – to nauczyciele dyplomowani, 14% - nauczyciele kontraktowi. Absolwenci wyższych uczelni , którzy po raz pierwszy podejmują pracę w szkole  -  to nauczyciele stażyści . W nowym roku szkolnym będzie ich sześciu  t.j. – 4% ogółu.

 

Kontakt do Zespołu Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka oswiata@hajnowka.pl


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:19 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-21 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka