Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi

Drukuj
1 2 3

Szkoły 2017/2018

Dotychczasowe zespoły szkół oraz sześcioletnia szkoła podstawowa zostały przekształcone z dniem 1 września 2017 roku (z mocy prawa) w ośmioletnie szkoły podstawowe, jak niżej:

  • Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce z siedzibą przy ul. 3 Maja 54 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce;

  • Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 2 w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce;

  • Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Nowowarszawskiej 20 w Szkołę Podstawową Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce;

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowej 1 przekształcona zostaje w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

W roku szkolnym 2017/2018 naukę w hajnowskich placówkach rozpoczęło 1487 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jest to o 41 uczniów więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły

Dyrektor

Liczba uczniów

w szkole

Telefon

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Janusza Kusocińskiego
w Hajnówce

z klasami dotychczasowego

Gimnazjum Nr 1

mgr Alina Pietraszek

396

85 682 20 78

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Władysława Jagiełły w Hajnówce

z klasami dotychczasowego
Gimnazjum Nr 3

mgr Adam Jerzy Chudek

444

85 682 28 66

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce

mgr Halina Pustelnik

113

85 683 27 05

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Henryka Sienkiewicza

w Hajnówce

z klasami dotychczasowego

Gimnazjum Nr 2

mgr Bożena Maria Markiewicz

534

85 683 25 08

W wyżej wymienionych szkołach uczy 186 wykwalifikowanych nauczycieli .

Największy wskaźnik stanowią nauczyciele dyplomowani – 71%, 19% ogółu – to nauczyciele mianowani, 8% - nauczyciele kontraktowi. Absolwenci wyższych uczelni, którzy po raz pierwszy podejmują pracę w szkole - to nauczyciele stażyści. W bieżącym roku szkolnym stanowią 2% ogółu.

 

Kontakt do Zespołu Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka: j.stefaniuk@hajnowka.pl

 


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:19 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska