Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi

Drukuj
1 2 3

W roku szkolnym 2018/2019 do hajnowskich placówek uczęszcza 1589 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły

Dyrektor

Liczba uczniów

w szkole

Telefon

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Janusza Kusocińskiego
w Hajnówce

z klasami dotychczasowego

Gimnazjum Nr 1

mgr Alina Pietraszek

410

85 682 20 78

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Władysława Jagiełły w Hajnówce

z klasami dotychczasowego
Gimnazjum Nr 3

mgr Adam Jerzy Chudek

459

85 682 28 66

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce

mgr Sylwia Filinowicz

138

85 683 27 05

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Henryka Sienkiewicza

w Hajnówce

z klasami dotychczasowego

Gimnazjum Nr 2

mgr Bożena Maria Markiewicz

582

85 683 25 08

 

W wyżej wymienionych szkołach uczy 201 wykwalifikowanych nauczycieli.

Największy wskaźnik stanowią nauczyciele dyplomowani – 70%, 17% ogółu – to nauczyciele mianowani, 8% - nauczyciele kontraktowi. Absolwenci wyższych uczelni, którzy po raz pierwszy podejmują pracę w szkole - to nauczyciele stażyści. W bieżącym roku szkolnym stanowią 5% ogółu.

 

Kontakt do Zespołu Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka: j.stefaniuk@hajnowka.pl

 


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:19 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska