Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXIX/281/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XXXIX/281/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz zasad udzielania i rozmiaru  obniżek
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-06-04 13:03 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-06-04 13:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska