Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXIX/289/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXXIX/289/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej

 

Na podstawie art. 18 a, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz.130) § 2 ust. 1-3 załącznika Nr 3 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225, poz 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz 780)  Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się do składu osobowego komisji rewizyjnej radnego Pana Sławomira Golonko.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-20 09:48 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2018-06-20 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska