Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXIX/290/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

Uchwała Nr XXXIX/290/18

Rady Miasta  Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie  planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka 2018 r.

 

Na podstawie § 41 ust. 2 załącznika nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka załącznika do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007  r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r.  Nr 68, poz. 780/ Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się plan pracy  Komisji Infrastruktury Komunalnej  i Samorządu Rady Miasta Hajnówka na 2018 rok jak niżej :

  1. Przegląd stanu technicznego dróg w mieście. Termin realizacji - czerwiec 2018 r.

  2. Przegląd stanu technicznego szkół i przedszkoli oraz analiza ich przygotowania na rok 2018/2019. Termin realizacji - sierpień 2018 r.

  3. Zapoznanie się z wynikami monitoringu stanu rzeki Leśna Prawa po realizacji projektów modernizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. w Hajnówce, realizowanych w przeciągu ostatnich 10 lat z wykorzystaniem funduszy unijnych pod kątem osiągnięcia zakładanych celów bezpośrednich, długoterminowych precyzowanych w projektach. Termin realizacji - wrzesień 2018 r.

  4. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta Hajnówka.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-05 11:52 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-06-05 11:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska