Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXVII/249/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XXXVII/249/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 lutego 2018 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-03-02 11:25 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2018-03-02 11:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska