Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXVII/257/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXXVII/257/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018r.


Na podstawie § 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka/ Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz.780/ Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1.Ustala się plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018 rok jak niżej:
    I półrocze
1. Kontrola dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Hajnówka za rok szkolny 2016/2017.
2.Kontrola wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
II półrocze
1. Kontrola działalności statutowej i finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2017 rok.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk
 


Data wytworzenia: 2018-03-02 13:38 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2018-03-02 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska