Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Drukuj
1 2 3

Hajnówka dn. 20.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena nieruchomości

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

 

Nr geod. 3371/1

KW BI2P/00018611/4

26245

ul. doc.Adama Dowgirda

U – zabudowa usługowa

KDW – droga wewnętrzna

1.350.000,00 zł

+ VAT (23 %)

+ koszty

przetarg

 

 

2

Nr geod. 3371/2

KW BI2P/00018611/4

43324

ul. doc.Adama Dowgirda

 

U – zabudowa usługowa

KDW – droga wewnętrzna

2.186.000 zł

+ VAT (23 %)

+ koszty

przetarg

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez 21 dni. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 cyt. ustawy. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta

 


Data wytworzenia: 2018-08-20 14:26 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2018-08-20 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska