Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Drukuj
1 2 3

Hajnówka 26.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

W Y K A Z

Lp

KW

Nr geod.

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności)

w gruncie

Wartość

udziału

w gruncie

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

BI2P/00007790/2

1516/43

0,0941 ha

pow. lokalu

37,98 m2

lokal mieszkalny

przy ul. A.Krajowej 36

Budownict. mieszk. wielorodz..

---------

82.996,00 zł

+ VAT zw.

 

2.697,00 zł

25% - 829,33 zł

1%- 33,17 zł

aktualizacja możliwa co 3 lata

-31 marca każdego roku

 

Bezprze-targowo (najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta

 

Hajnówka 26.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

W Y K A Z

Lp

KW

Nr geod.

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności)

w gruncie

Wartość

udziału

w gruncie

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

BI2P/00015370/1

1502/90

0,0381 ha

pow. lokalu

37,80 m2

lokal mieszkalny

przy ul. Piłsudskiego 4E

Budownict. mieszk. wielorodz..

---------

82.938,00 zł

+ VAT zw.

 

1.340,00 zł

25% - 412,05 zł

1%- 16,48 zł

aktualizacja możliwa co 3 lata

-31 marca każdego roku

 

Bezprze-targowo (najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2018-08-01 12:03 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2018-08-01 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska