Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022

Drukuj
1 2 3

                                                                                                                                                                                                                                Hajnówka, 2017. 07. 12
GKM.602.8.2017


Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowań pod nazwą:
1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu
2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019r, za lata 2014- 2016.
 
Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
1.  Formularz ofertowy.
2.  Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.  Opis przedmiotu zamówienia.
 
                                                                                        
                                                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Hajnówka
                                                                                                                                                                                    Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-07-12 14:02 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2017-07-12 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska