Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 20/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 20/12

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce


Na podstawie art. 36a ust. 6, w nawiązaniu do art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 , poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz.1206) oraz § l pkt. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373; z 2011r. Nr 254, poz. 1525)zarządzam, co następuje:
 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w następującym składzie:

1) Przedstawiciele Gminy Miejskiej Hajnówka – jako organu prowadzącego w osobach:

a) Pani Jolanta Stefaniuk − przewodnicząca Komisji

b) Pan Jarosław Grygoruk − członek Komisji

c) Pani Teresa Pełka – członek Komisji

2) Przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty – jako organu nadzoru pedagogicznego w osobach:

a) Pani Bożenna Krystyna Krzesak - Mucha − członek Komisji

b) Pani Anna Sidorowicz − członek Komisji

3) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej w osobie:

a) Pani Krystyna Kowalska – członek Komisji

4) Przedstawiciel Rady Rodziców w osobie:

a) Pan Adam Łapiński – członek Komisji

5) Przedstawiciel Związków Zawodowych (Związek Nauczycielstwa Polskiego)w osobie:

a) Pani Alina Pytel − członek Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-04-13 13:40 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2012-04-13 13:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska