Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 100/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 100/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 lipca 2018r.

w   sprawie   powołania   Komisji   Rekrutacyjnej   w   celu   przeprowadzenia   naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce.


Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Hajnówka, zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję   Komisję   Rekrutacyjną   w   celu   przeprowadzenia   naboru   na   stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce,  w składzie:
– Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,
– Jolanta Stefaniuk - kierownik ZOK,
– Elżbieta Żornaczuk - kierownik ref. FN,
– Alicja Siemieniuk - starszy specjalista w ref. SAO
§ 2
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-07-30 15:35 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-07-30 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska