Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 132/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 132/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu

Na podstawie § 5 Uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272 poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

 

Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

§ 2

1. Komisja Konkursowa opiniuje wnioski zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki naboru.

2. Komisja do dnia 11.01.2016 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

  1. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-14 11:26 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-03-14 11:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska