Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 137/15 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 137/15

Burmistrz Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XI sesji Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2015 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-17 14:37 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2016-03-17 14:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska