Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 66/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR  66/2018
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w referacie Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka.


Na   podstawie  §  2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w referacie Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka,
w składzie:
– Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,
– Magdalena Chirko - członek komisji,
– Elżbieta Prokopiuk - członek komisji.
§ 2
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-18 08:57 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-05-18 08:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska