Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 67/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 67/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka.


Na   podstawie  §  2   Regulaminu   naboru na   wolne   stanowiska   urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka, w składzie:
– Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,
– Marta Wilson-Trochimczyk - członek komisji,
– Teresa Pełka - członek komisji.
§ 2
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-24 11:23 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-05-24 11:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska