Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 77/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 czerwca 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 77/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalisty – animatora rewitalizacji społecznej w projekcie
„Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”
w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka

Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalisty – animatora rewitalizacji społecznej w projekcie „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia” w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka, w składzie:

  • Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,

  • Magdalena Chirko - członek komisji,

  • Elżbieta Prokopiuk - członek komisji.

§ 2

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-06-20 07:57 Autor: Elżbieta Prokopiuk Data publikacji: 2018-06-20 07:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska