Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 78/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 78/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka

 

Na podstawie art.30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz.994, poz.1000) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam cenę brutto za sprzedaż następujących składników majątku:

 1. powstający w trakcie budowy, przebudowy, remontu dróg, chodników, parkingów, placów i innych prac ziemnych:

  a) urobek z wykopów – 10,00 zł/m sześcienny

  b) płytki chodnikowe 0,35mx0,35m, obrzeża chodnikowe – 1,00 zł/szt,

  c) płytki chodnikowe 0,5mx0,5m – 2,00 zł/szt,

  d) trylinka, krawężnik betonowy – 3,00 zł/szt,

  e) kostka brukowa betonowa, kamień brukowy - 10,00 zł/m kwadratowy,

  f) gruz betonowy – 20,00 zł/m sześcienny,

 2. drewno uzyskane w wyniku pielęgnacyjnej wycinki drzew, wiatrołomów, drzew chorych lub suchych:

  a) 60,00 zł/ metr przestrzenny (przygotowanie materiału, uprzątnięcie terenu i transport na koszt kupującego),

  b) 120,00 zł/ metr przestrzenny z dowozem na terenie miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 35/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-07-13 12:43 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-07-13 12:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska