Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zarządzenie Nr 89/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 lipca 2018 r.

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 89/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 2 lipca 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 i poz. 650) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka /www.hajnowka.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-07-03 11:09 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-07-03 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska