Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 94/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 94/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku.

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-11-28 15:09 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-11-28 15:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska