Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 98/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 października 2017r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 98/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

 

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935,poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) oraz §11 Uchwały Nr XXIV/152/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe - 79.335.550 zł tego:

    a) bieżące w wysokości 71.855.496 zł,

    b)majątkowe w wysokości 7.480.054 zł

  2. wydatki budżetowe - 80.318.178 zł, z tego:

    a) bieżące w wysokości 68.266.635zł

    b) majątkowe w wysokości 12.051.543zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-10-31 10:39 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-10-31 10:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska