Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zgromadzenie publiczne w dniu 23.02.2019r. od godz. 10:00 do godz. 13:00" zmieniono dnia: 2019-02-15 13:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zgromadzenie publiczne w dniu 23.02.2019r. od godz. 10:00 do godz. 13:00" zmieniono dnia: 2019-02-15 13:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zgromadzenie publiczne w dniu 23.02.2019r. od godz. 10:00 do godz. 13:00" zmieniono dnia: 2019-02-15 12:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zgromadzenie publiczne w dniu 23.02.2019r. od godz. 10:00 do godz. 13:00" stworzono dnia: 2019-02-15 12:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zgromadzenie publiczne w dniu 23.02.2019r. - decyzja o zakazie" stworzono dnia: 2019-02-14 10:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "DĄBROWSKA JADWIGA - Radna Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-02-14 07:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "DĄBROWSKA - Radna Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-02-14 07:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "RYGOROWICZ EWA - Radna Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-02-14 07:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 14/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 lutego 2019r." stworzono dnia: 2019-02-13 15:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 12/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 stycznia 2019r." stworzono dnia: 2019-02-13 15:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr II-00312-53/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2019r." stworzono dnia: 2019-02-13 14:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulic miejskich”" zmieniono dnia: 2019-02-13 14:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulic miejskich”" zmieniono dnia: 2019-02-13 14:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulic miejskich”" stworzono dnia: 2019-02-13 14:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "TUMIEL ARTUR - Radny Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 14:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "TOMASZUK GRZEGORZ - Radny Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 13:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "LEWCZUK LUCYNA - Radna Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 13:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "LASZKIEWICZ BARBARA - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta" stworzono dnia: 2019-02-13 13:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "KOT ANIELA - Radna Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 13:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "GMITER MIECZYSŁAW - Radny Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-02-13 12:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "GMITER MIECZYSŁAW - Radny Maista Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 12:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "BORKOWSKI MACIEJ - Radny Maista Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 12:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "TICHONIUK NATALIA - Radna Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-02-13 11:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "TICHONIUK NATALIA - Radna Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 11:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PUCH JANUSZ - Wiceprzewodniczący Rady Miasta" stworzono dnia: 2019-02-13 11:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ŁUKASZEWICZ MAŁGORZATA JUSTYNA - Radnya Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 11:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "GOLONKO SŁAWOMIR - Radny Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 11:02 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Dąbrowska Jadwiga - Radna Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-02-13 10:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "BOŁTRYK MARCIN - Radny Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-02-13 10:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "CZURAK ADAM - Radny Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-02-13 10:40 przez: Emilia Rynkowska