Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 16 października 2018r." stworzono dnia: 2018-10-17 15:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o wyborze oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko" zmieniono dnia: 2018-10-17 11:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022" zmieniono dnia: 2018-10-17 11:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Stypendyści Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne na rok szkolny 2017/2018" zmieniono dnia: 2018-10-17 11:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o wyborze oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko" zmieniono dnia: 2018-10-17 11:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Starosty Hajnowskiego z dnia 21.08.2017 r." zmieniono dnia: 2018-10-17 11:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 06.09.2018r. " zmieniono dnia: 2018-10-17 11:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 12.09.2018 r. " zmieniono dnia: 2018-10-17 11:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 17 października 2018r." stworzono dnia: 2018-10-17 11:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"" zmieniono dnia: 2018-10-17 11:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”" zmieniono dnia: 2018-10-17 10:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej nr 3”" zmieniono dnia: 2018-10-16 13:39 przez: Joanna Tymińska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej nr 3”" zmieniono dnia: 2018-10-16 13:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Wyposażenie placu zabaw III”" stworzono dnia: 2018-10-16 09:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w Hajnówce" stworzono dnia: 2018-10-16 09:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w Hajnówce" zmieniono dnia: 2018-10-16 08:52 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2018-10-16 08:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja dla mężów zaufania" stworzono dnia: 2018-10-16 07:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II”" zmieniono dnia: 2018-10-15 13:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 11 października 2018r." stworzono dnia: 2018-10-15 08:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja oświetlenia ulicznego”" stworzono dnia: 2018-10-15 08:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Budowa fontanny II”" stworzono dnia: 2018-10-12 13:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”" zmieniono dnia: 2018-10-12 10:31 przez: Babadu d.o.o. Simona Vrecar
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”" zmieniono dnia: 2018-10-12 10:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 października 2018r." stworzono dnia: 2018-10-10 14:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 126/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 października 2018r." stworzono dnia: 2018-10-08 10:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”" zmieniono dnia: 2018-10-05 10:47 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”" stworzono dnia: 2018-10-05 09:37 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej nr 3”" stworzono dnia: 2018-10-05 08:36 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 3 października 2018r." stworzono dnia: 2018-10-04 21:48 przez: Emilia Rynkowska