Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Nr 282/19 Komisarza Wyborczego II z dnia 19 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-23 09:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 99/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-22 12:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 98/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-22 12:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 97/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2019" stworzono dnia: 2019-08-22 11:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 96/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-21 13:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w referacie finansowo-budżetowym "NABÓR NR 2"" stworzono dnia: 2019-08-21 11:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w referacie finansowo-budżetowym "NABÓR NR 1"" stworzono dnia: 2019-08-21 10:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Warszawskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" stworzono dnia: 2019-08-21 07:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Nr 277/2019 Komisarza wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-20 13:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulicy Brzozowej”" zmieniono dnia: 2019-08-20 11:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż urządzeń Otwartych Stref Aktywności”" zmieniono dnia: 2019-08-20 11:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje i wnioski zgłoszone między VIII a IX sesją - Część E" zmieniono dnia: 2019-08-20 10:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków złożonych podczas obrad VIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 czerwca 2019r." zmieniono dnia: 2019-08-20 10:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestry Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-08-19 11:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Maista Hajnówka" zmieniono dnia: 2019-08-19 11:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr Zarządzeń Burmistrza Maista Hajnówka" stworzono dnia: 2019-08-19 11:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulicy Brzozowej”" zmieniono dnia: 2019-08-19 11:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 95/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-19 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Transmisja z obrad VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-08-14 14:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Transmisja z obrad VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-08-14 14:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady IX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-14 12:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-14 11:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 94/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-13 12:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Domu Dziennej Pomocy”" zmieniono dnia: 2019-08-13 11:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" stworzono dnia: 2019-08-12 11:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Wybory do Sejmu i Senatu 2019" zmieniono dnia: 2019-08-12 11:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019r." stworzono dnia: 2019-08-12 11:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Wybory do Sejmu i Senatu 2019" stworzono dnia: 2019-08-12 11:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 86/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 lipca 2019r." usunięto dnia: 2019-08-12 08:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 86/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 lipca 2019r." usunięto dnia: 2019-08-12 08:28 przez: Emilia Rynkowska