Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr 65/19" zmieniono dnia: 2019-06-17 09:57 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 65/19" zmieniono dnia: 2019-06-17 09:57 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 65/19" stworzono dnia: 2019-06-17 09:56 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r." zmieniono dnia: 2019-06-17 09:50 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r." stworzono dnia: 2019-06-17 09:49 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " usunięto dnia: 2019-06-17 09:38 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " usunięto dnia: 2019-06-17 09:38 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:37 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:19 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:18 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:16 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:14 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:10 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:06 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-17 09:03 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie z dnia 14.06.2019r. " stworzono dnia: 2019-06-17 09:01 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa Przedszkola nr 3”" zmieniono dnia: 2019-06-14 10:54 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 64/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 czerwca 2019 roku" zmieniono dnia: 2019-06-14 09:57 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 64/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 czerwca 2019 roku" stworzono dnia: 2019-06-14 09:56 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Nadzór inwestorski nad przebudową Przedszkola nr 3”" stworzono dnia: 2019-06-13 09:19 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa Przedszkola nr 3”" zmieniono dnia: 2019-06-11 12:23 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Oświadczenie majątkowe Jerzego Siraka Burmistrza Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2019-06-11 11:09 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-11 10:26 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r. " zmieniono dnia: 2019-06-11 10:25 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r. " stworzono dnia: 2019-06-11 10:24 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2019r." zmieniono dnia: 2019-06-10 14:14 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnowka z organizacjami pozarządowymi" za rok 2018" stworzono dnia: 2019-06-10 14:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2019r." zmieniono dnia: 2019-06-10 14:08 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic”" zmieniono dnia: 2019-06-07 11:48 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 62/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej" stworzono dnia: 2019-06-05 12:35 przez: Emilia Korolczuk