Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Strona : "Portal Mieszkańca" zmieniono dnia: 2018-12-07 12:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Portal Mieszkańca" zmieniono dnia: 2018-12-07 11:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Portal Mieszkańca" zmieniono dnia: 2018-12-07 11:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Portal Mieszkańca" zmieniono dnia: 2018-12-07 11:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Portal Mieszkańca" stworzono dnia: 2018-12-07 11:52 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKIEPKO ANDRZEJ - oświadczenie majątkowe (za 2018r.)" zmieniono dnia: 2018-12-05 08:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKIEPKO ANDRZEJ - oświadczenie majątkowe (za 2018r.)" zmieniono dnia: 2018-12-05 08:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "SKIEPKO ANDRZEJ - oświadczenie majątkowe (za 2018r.)" stworzono dnia: 2018-12-05 08:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Grabiak Barbara - oświadczenie majątkowe (za rok 2018)" stworzono dnia: 2018-12-05 07:59 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029" stworzono dnia: 2018-12-04 15:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 146/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 listopada 2018r." stworzono dnia: 2018-12-04 14:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Projekt budżetu miasta na 2019 rok" stworzono dnia: 2018-12-04 14:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 145/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 listopada 2018 r." stworzono dnia: 2018-12-04 14:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2018r." zmieniono dnia: 2018-12-04 13:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2018r." zmieniono dnia: 2018-12-04 13:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2018r." zmieniono dnia: 2018-12-04 13:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2018r." stworzono dnia: 2018-12-04 10:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" usunięto dnia: 2018-12-04 10:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" usunięto dnia: 2018-12-04 10:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" stworzono dnia: 2018-12-04 10:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce III”" stworzono dnia: 2018-12-03 11:27 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obrady II sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 12 grudnia 2018r., godz. 10.00" zmieniono dnia: 2018-12-03 10:30 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obrady II sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 12 grudnia 2018r., godz. 10.00" zmieniono dnia: 2018-12-03 10:26 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obrady II sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 12 grudnia 2018r., godz. 10.00" stworzono dnia: 2018-12-03 10:26 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Informacja o wywieszeniu wykazu o sprzedaży nieruchomości" stworzono dnia: 2018-11-29 14:08 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 150/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018 roku" stworzono dnia: 2018-11-29 12:06 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 149/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018 roku" stworzono dnia: 2018-11-29 12:03 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg V”" zmieniono dnia: 2018-11-23 11:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Zakład Komunikacji Miejskiej" zmieniono dnia: 2018-11-23 11:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 147/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 listopada 2018r." stworzono dnia: 2018-11-22 08:40 przez: Emilia Rynkowska