Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-10-17 07:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : " Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 30 drzew na pniu rosnących w granicach administracyjnych miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2017-10-13 08:20 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 11/2017" zmieniono dnia: 2017-10-13 08:14 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 11/2017" stworzono dnia: 2017-10-13 08:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Materiały na XXXII sesję w dniu 25 października 2017r. " zmieniono dnia: 2017-10-12 10:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XXXII sesję w dniu 25 października 2017r. " stworzono dnia: 2017-10-12 10:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XXX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 16 sierpnia 2017" zmieniono dnia: 2017-10-12 10:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 marca 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-12 10:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wnioski, zapytania z XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-12 10:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje i wnioski zgłoszone na XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 czerwca 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-10-12 10:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje i wnioski zgłoszone na XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 czerwca 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-10-12 08:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje i wnioski zgłoszone na XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 czerwca 2017 roku" zmieniono dnia: 2017-10-12 08:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wnioski, zapytania z XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-11 11:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Hajnówka" usunięto dnia: 2017-10-11 10:49 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2017-10-11 10:36 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 marca 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-11 10:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 marca 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-11 10:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 22 lutego 2017" zmieniono dnia: 2017-10-11 10:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 22 lutego 2017" zmieniono dnia: 2017-10-11 10:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 22 lutego 2017" zmieniono dnia: 2017-10-11 10:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 marca 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-11 09:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 marca 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-11 09:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski, zapytania z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 marca 2017 r." zmieniono dnia: 2017-10-11 09:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 99/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 października 2017r." stworzono dnia: 2017-10-11 08:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Nabór na stanowisko referenta w referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2017-10-10 14:32 przez: Emilia Korolczuk
 • Strona : "Zakład Komunikacji Miejskiej" zmieniono dnia: 2017-10-10 12:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Zakład Komunikacji Miejskiej" zmieniono dnia: 2017-10-10 12:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 28/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-10-10 12:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 27/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2017r." zmieniono dnia: 2017-10-10 12:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 27/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-10-10 12:23 przez: Emilia Rynkowska