Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce informuje o teminie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających" stworzono dnia: 2017-12-15 13:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości pod zabudowę usługową wraz z drogą wewnętrzną, położonych w Hajnówce przy ul. doc.A.Dowgirda" stworzono dnia: 2017-12-15 08:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Podatki i opłaty lokalne w 2017 i 2018 roku" zmieniono dnia: 2017-12-13 11:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 kwietnia 2017r." stworzono dnia: 2017-12-13 11:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 37/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-12-13 10:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 34/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-12-13 10:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 33/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-12-13 10:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 32/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017r. " stworzono dnia: 2017-12-13 09:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 31/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-12-13 09:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 30/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-12-13 07:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 19/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 lutego 2017r." stworzono dnia: 2017-12-12 15:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 26/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2017r." zmieniono dnia: 2017-12-12 15:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 26/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2017r." stworzono dnia: 2017-12-12 15:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 113/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2017r." stworzono dnia: 2017-12-12 15:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XXXV sesję w dniu 27 grudnia 2017r." zmieniono dnia: 2017-12-12 11:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XXXV sesję w dniu 27 grudnia 2017r." zmieniono dnia: 2017-12-12 11:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XXXV sesję w dniu 27 grudnia 2017r." stworzono dnia: 2017-12-12 11:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu" stworzono dnia: 2017-12-12 10:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIII/226/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r." zmieniono dnia: 2017-12-08 14:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXIX/204/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 czerwca 2017r." stworzono dnia: 2017-12-08 14:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIII/226/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r." stworzono dnia: 2017-12-08 13:52 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2017-12-08 13:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIII/223/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r." stworzono dnia: 2017-12-08 13:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Biurze Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2017-12-07 13:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Biurze Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2017-12-07 13:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE nr 108/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r." stworzono dnia: 2017-12-05 10:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r." stworzono dnia: 2017-12-05 08:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIV/231/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r." stworzono dnia: 2017-12-04 14:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIV/230/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r." stworzono dnia: 2017-12-04 14:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Roczny programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" zmieniono dnia: 2017-12-04 14:20 przez: Emilia Rynkowska