Menu Tematyczne

Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 76/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 czerwca 2018r." stworzono dnia: 2018-06-19 14:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulicy Celnej – Etap II”" stworzono dnia: 2018-06-19 13:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 75/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018r." stworzono dnia: 2018-06-19 08:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : " PRZETARG OFERTOWY na rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych w Hajnówce przy ul. Piaski 1 i Piaski 3" stworzono dnia: 2018-06-18 14:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty Szpitalu SP ZOZ w Hajnówcem, ul . Dowgirda 9"" stworzono dnia: 2018-06-18 13:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulic w Hajnówce”" stworzono dnia: 2018-06-18 11:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2018-06-18 09:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2018-06-18 09:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY specjalisty - animatora rewitalizacji społecznej w projekcie Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia, w Referacie Polityki Gospodarczej" stworzono dnia: 2018-06-15 14:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”" zmieniono dnia: 2018-06-15 11:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XL sesję w dniu 20 czerwca 2018r." zmieniono dnia: 2018-06-14 15:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XL sesję w dniu 20 czerwca 2018r." zmieniono dnia: 2018-06-14 15:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XL sesję w dniu20 czerwca 2018r." stworzono dnia: 2018-06-14 14:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa materiałów drogowych II”" zmieniono dnia: 2018-06-14 10:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 57/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 kwietnia 2018r." stworzono dnia: 2018-06-14 09:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 73/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 czerwca 2018r." stworzono dnia: 2018-06-14 07:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 73/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 czerwca 2018r." stworzono dnia: 2018-06-14 07:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”" zmieniono dnia: 2018-06-13 11:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Budowa fontanny”" zmieniono dnia: 2018-06-13 08:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Ścieżka dydaktyczna - budowa”" zmieniono dnia: 2018-06-12 15:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Wyposażenie placu zabaw II”" zmieniono dnia: 2018-06-12 11:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Wyposażenie placu zabaw II”" zmieniono dnia: 2018-06-12 11:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie obiektów OSiR w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2018-06-08 12:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2018-06-08 11:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”" zmieniono dnia: 2018-06-08 09:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”" zmieniono dnia: 2018-06-08 09:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej”" stworzono dnia: 2018-06-07 13:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXVIII/18 z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2018-06-06 12:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/278/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r." stworzono dnia: 2018-06-06 11:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/279/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018" stworzono dnia: 2018-06-06 11:01 przez: Emilia Rynkowska