BIP UM Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka

Hajnówka 02 marca 2022 r.

SAO.2110.5.2022

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka.

Na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymagań niezbędnych, podanych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym Komisja ustaliła, że nie doszło do rozstrzygnięcia naboru na wyżej wymienione stanowisko.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-03-04 08:37 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-03-04 08:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska