BIP UM Hajnówka

Informacja o wywieszeniu wykazu o sprzedaży nieruchomości

         Hajnówka 27.11.2018 r.

                                     

                                                                                                                        OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

W Y K A Z

Lp

   KW

Nr geod.

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności)

 w gruncie

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

 opłat

Rodzaj

 zbycia

  1

    2

    3

     4

           5

       6

      7

        8

      9

        10

       11   

     12

 1

 

 

 

 

 

 

BI2P/00035176/7

  774/30

0,1481 ha

pow. lokalu

32,80 m2

lokal mieszkalny

przy ul. Batorego 23

Budownict. mieszk. wielorodz..  

---------

72.987,00 zł

+ VAT zw.

 

2.988,00 zł

25%- 918,81 zł

1%- 36,75 zł

aktualizacja możliwa co 3 lata

-31 marca każdego roku

 

Bezprzetargowo (najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

                                                                                                                          Burmistrz Miasta

       

                                                                                                                                            Hajnówka 27.11.2018 r.

                                                                                                                        OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:                                                                        

W Y K A Z

Lp

   KW

Nr geod.

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności)

 w gruncie

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

 opłat

Rodzaj

 zbycia

  1

    2

    3

     4

           5

       6

      7

        8

      9

        10

       11   

     12

 1

 

 

 

 

 

 

BI2P/00035176/7

  774/30

0,1481 ha

pow. lokalu

60,50 m2

lokal mieszkalny

przy ul. Batorego 23

Budownict. mieszk. wielorodz..  

---------

133.013,00 zł

+ VAT zw.

 

5.511,00 zł

25%- 1.694,63 zł

1%- 67,79 zł

aktualizacja możliwa co 3 lata

-31 marca każdego roku

 

Bezprzetargowo (najemcy)

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy

o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

                                                                                                                          Burmistrz Miasta        

 


Data wytworzenia: 2018-11-29 14:08 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2018-11-29 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk