Menu Tematyczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z O.O.

PEC - informacje ogólne, godziny pracy, kontakty

PEC Sp. z o.o. w Hajnówce prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z dnia 15.09.2000r i postanowień umowy Spółki oraz na podstawie wymaganych koncesji.

PEC - informacje ogólne, godziny pracy, kontakty:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Hajnówce Nr XVI/93/91 z 30 grudnia 1991 roku. Umowy Spółki Nr Rep. A 2278/92 z 18.02.1992r z wydzielonego majątku ze zlikwidowanego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku i wpisane do rejestru handlowego pod Nr RHB 944 w dniu 19.03.1992r, a następnie w roku 2001 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000023508.

PEC Sp. z o.o. w Hajnówce prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z dnia 15.09.2000r i postanowień umowy Spółki oraz na podstawie wymaganych koncesji.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce posiada udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki następujące koncesje:
- WCC/285B/436/W/OLB/2002/JD z dnia 20 października 1998 r na wytwarzanie ciepła,
- PCC/297B/436/W/OLB/2002/JD z dnia 20 października 1998 r na przesył i dystrybucję ciepła,
- OCC/84/436/U/OT - 7/98MK z dnia 20 października 1998 r na obrót ciepłem.
Wszystkie koncesje są ważne do 31 października 2008 r.

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): 543-020-03-13.
REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej): 050510038
Godziny pracy PEC ( w tym kasa ) : od pn. do pt. 700 - 1500 .

Prezes przyjmuje w godzinach pracy PEC.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka

Tel. (0-85) 682 60 85 
Fax. (0-85) 682 26 85 
Prezes
Tel. kom. 0 604 447 426

Adres E-mail:
pec-hajnowka@go2.pl
Poradnik dla mieszkańców

Świadczone usługi:
ˇ produkcja, przesył, dystrybucja i obrót energią cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej odbiorcom gospodarki uspołecznionej i indywidualnym
ˇ wykonywanie sieci ciepłowniczych oraz montaż innych instalacji i urządzeń ciepłowniczych
ˇ płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, sieci cieplnych, kotłów i/lub węzłów cieplnych
ˇ wynajem sprzętu typu koparko-ładowrka, zagęszczarka gruntu, młot udarowy Bosch itp.
ˇ sprzedaż węgla kamiennego i żużlu.

Sprzedaż ciepła prowadzona jest na podstawie umów długoterminowych. Wznawianie umów następuje po zmianie prawa energetycznego.

Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz terminowość i fachowość wykonywanych prac.

Udzielamy gwarancji na nasze usługi.

Wystawiamy faktury VAT.