Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Stypendyści Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne na rok szkolny 2017/2018

Drukuj
1 2 3

Znamy już Stypendystów Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne na rok szkolny 2017/2018

Do Urzędu Miasta Hajnówka wpłynęły osiemdziesiąt dwa wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2017/2018. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie (do 30 czerwca 2017 r.). Komisja Stypendialna, na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r., pozytywnie zaopiniowała 66 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz po 2 wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Poniżej publikujemy listę Stypendystów, którym serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć w nauce, osiągnięć artystycznych i sportowych.

Uroczystość wręczenia Aktów przyznania Stypendium odbędzie się w terminie późniejszym, o czym wyróżnieni Uczniowie oraz Ich Rodzice zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2017-07-20 14:57 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2017-07-20 14:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska