Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zarządzenie nr 107/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie nr 107/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 sierpnia 2018 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 63 ust. 1, ust.3 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm) , zarządzam co następuje:

§ 1
W wyniku rozstrzygniętego konkursu powierzam Pani Sylwii Filinowicz stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.
Stanowisko zostaje powierzone na okres 5 lat, tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-08-24 11:11 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-08-24 11:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-24 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk