Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 lipca 2018 r.

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 88/18

Burmistrza Miasta Hajnówka 

z dnia 02 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2018 r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowa 1, 17 – 200 Hajnówka, w wyniku którego wyłonionym kandydatem na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce została Pani mgr Sylwia Edyta Filinowicz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-07-03 11:06 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-07-03 11:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-03 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk