Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka - dla terenów położonych w rejonie ul.Warszawskiej

Drukuj
1 2 3

Hajnówka, 07.08.2017r.

BI.6721.1.2017                                                                        

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka -  dla terenów położonych w rejonie ul.Warszawskiej

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t.), zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Miasta Hajnówka Uchwały Nr XXIX/204/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku, o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w  rejonie ul.Warszawskiej. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 219 (sekretariat), w terminie do dnia 7 września 2017r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2017-08-07 09:02 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2017-08-07 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-07 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk