Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXVII/256/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

Drukuj
1 2 3

Uchwała Nr XXXVII/256/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Pani Walentyny Pietroczuk w skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1.Powołuje się w skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka Panią Walentynę Pietroczuk.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-03-02 13:09 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2018-03-02 13:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska