Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 104/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 104/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2016r. poz.1870) oraz §11 Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2016 zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe - 72.369.799zł tego:

    a) bieżące w wysokości 67.069.574zł,

    b)majątkowe w wysokości 5.300.225 zł

  2. wydatki budżetowe - 71.446.307zł, z tego:

    a) bieżące w wysokości 64.757.271zł

    b) majątkowe w wysokości 6.689.036zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-01-11 11:59 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-01-11 11:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska