Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 108/16 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 108/16

Burmistrz Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XXIII sesji Rady Miasta w dniu 12 grudnia 2016 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-12-30 14:22 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2016-12-30 14:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska