Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 6/18 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 12 stycznia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 6/18

Burmistrz Miasta Hajnówka

z dnia 12 stycznia 2018r

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz.2077) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-01-17 13:31 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-01-17 13:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska