BIP UM Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokali

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokali

Hajnówka, dnia 13.01.2014r.

 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej  na stawkę czynszu następujących lokali

 

Adres

Powierzchnia

Stawka wywoławcza *

Kaucja

Termin

składania ofert

ul.S.Batorego 27

130,40 m2

10,00zł/m2 + 23%VAT

300,00 zł

27.01.2014r.

ul.J.Piłsudskiego 4

50,52 m2 (w tym 35,36m2 pow. użytkowa lokalu oraz 15,16 m2 pomieszczenia wspólnego użytku)

10,00zł/m2 +

23%VAT

120,00 zł

27.01.2014r.

 

* Stawka wywoławcza na ostatnim przetargu

 

Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest dokonanie wpłaty kaucji, najpóźniej w dniu składania ofert. Kaucja złożona przez oferenta, ktory podpisze umowę najmu zostanie zaliczona na poczet czynszu.

Umowy najmu na powyższe lokale zawierane są na okres 3 lat.

Oferty w zamkniętych kopertach wraz z propozycją stawki czynszu należy składać w Urzędzie Miasta Hajnówka w pokoju nr 219 (sekretariat) 17-200 Hajnówka, ul.A.Zina 1 z dopiskiem "Negocjacje na stawkę czynszu na lokal przy ulicy..."

Celem obejrzenia powyższych lokali proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul.Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (85)6826451.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2014-01-13 14:26 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2014-01-13 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska